Ngày 20/02/2020, Phân xưởng Vận hành phối hợp với Tổ Thị trường điện (Phòng Kế hoạch – Vật tư) tổ chức buổi thảo luận kiến thức mới về thị trường điện, các hệ thống công nghệ Nhà máy Thủy điện A Vương để nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên vận hành, phối hợp linh hoạt trong vận hành thị trường điện.

Nội dung trao đổi bao gồm:

– Thông tư số 24/2019/TT-BCT về sửa đổi một số điều trong Thông tư số 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

– Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn.

– Chức năng PSS (Power System Stabilizer) của hệ thống kích từ.

Hình ảnh tại buổi thảo luận

  Minh Phong – P9