Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai (15/5 – 22/5) năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946 – 22/5/2021) nhằm đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao kiến thức hiểu biết trước những tác động phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan xảy ra trên địa phương sinh sống.

Với chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 là “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”, Công ty đã tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh COVIS – 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay bằng hình thức tuyên truyền online. Phòng Kỹ thuật và An toàn, đơn vị thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty cung cấp các thông tin, website, facebook, tài liệu … tìm hiểu nâng cao kỹ năng kiến thức đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, tài sản, môi trường sống để giảm thiểu rủi ro thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các trang thông tin điện tử Website, facebook … để truy cập theo đường link dưới sau:

             1- Trang facebook Thông tin phòng chống thiên tai việt Nam “https://www.facebook.com/phongchongthientaivn”.

           2- Các video, tờ rơi lũ:

          3- Các Các video, tờ rơi lũ quét:

          4- Các Các video, tờ rơi sạt lở đất:

          5- Phim Bài học từ hiểm họa lũ quét:

Phòng Kỹ thuật – An toàn