8h30 ngày 16/3/2011 tại văn phòng Công ty cổ phần thủy điện A Vương (AVC), Tập đoàn tư vấn thủy điện Trung Quốc – Viện nguyên cứu khảo sát thiết kế Trung Nam do Ông Vương Huệ Quân – phó giám đốc Công ty công trình Quốc tế – chủ nhiệm Công trình đã có buổi làm việc với TGĐ AVC.

alt
Đối tác xem giới thiệu về A Vương

    Tại buổi làm việc này, 2 bên đã giới thiệu cho nhau về các lĩnh vực hoạt động, kinh nghiệm của mỗi bên và cùng trao đổi đến vấn đề liên quan đến việc thí nghiệm đưa vào vận hành Nhà máy thủy điện Sông Bung 5, do Viện nguyên cứu khảo sát thiết kế Trung Nam làm tổng thầu cung cấp thiết bị cơ điện. Hai bên đã có những trao đổi cơ bản để có thể xúc tiến kí kết hợp đồng thí nghiệm Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 trong thời gian tiếp theo trong năm 2011.

alt

N.T