3 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong bối cảnh cả nước tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất, phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.

Nguồn tin EVN