Hội Nghị đã diễn ra vào ngày 23/12/2020, tại Thành phố  Đà Nẵng. Đến tham dự và chỉ đạo, có ông Trịnh Mai Phương – Trưởng Ban Truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2)

Ông Ngô Xuân Thế – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (ngoài cùng bên trái) nhận giấy khen của Tổng Công ty Phát điện 2 khen tặng tập thể hoàn thành tốt công tác truyền thông năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Trịnh Mai Phương nhận mạnh: “Công tác truyền thông trong EVN luôn được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm sâu sát. Công tác truyền thông nội bộ và bên ngoài của Tổng công ty Phát điện 2 thực hiện rất tốt, đặc biệt là trong quan hệ báo chí, chính quyền địa phương, công tác an sinh xã hội và các hoạt động an sinh xã hội. Tôi đề nghị Tổng công ty tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác truyền thông trong thời gian tới để quảng bá, nâng cao hình ảnh Tổng công ty nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung đến với toàn dân”. Ngoài ra Ông đánh giá rất cao công tác Truyền thông của Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (AVC) trong thời gian qua, là điểm sáng trong công tác truyền thông cần nhân rộng.

Ông Trịnh Mai Phương – Trưởng Ban Truyền thông EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị Tổng giám đốc EVNGENCO 2 – Trương Hoàng Vũ có ý kiến chỉ đạo: “EVNGENCO 2 sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức và phương tiện truyền thông, phải đẩy mạnh, tăng cường mối quan hệ với các cấp chính quyền, cơ quan thông tấn báo chí, công tác an sinh xã hội vì cộng đồng. Qua đó, quảng bá được hình ảnh của EVNGENCO 2 cũng như các đơn vị thành viên ngày càng lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng”.

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 phát biểu tại Hội nghị

Ngoài phần khen tặng tập thể, AVC vinh dự được EVNGENCO 2 tặng giấy khen cho 1 cá nhân đã thực hiện tốt công tác truyền thông năm 2020.

Ông Lê Văn Lãm – Phó Trưởng phòng HC&LĐ AVC (ngoài cùng bên trái) nhận giấy khen của EVNGENCO 2

 

Đào Thanh Danh – Phòng HC&LĐ