Hai ngày 08-09/6/2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức Giao lưu thể thao các đơn vị Thủy điện thuộc EVNGENCO2 khu vực Quảng Nam – Quảng Trị gồm 02 môn tennis và bóng bàn. Với gần 40 vận động viên là lãnh đạo và CBCNV của các Công ty CPTĐ A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện Quảng Trị và Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, Hội thao diễn ra hết sức sôi động trên tinh thần đoàn kết, vui vẻ.

Sau đây là một số hình ảnh của đợt giao lưu thể thao: