Ngày 26/12/2020 tại cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương đã tổ chức giải tennis kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (24/12/2007-24/12/2020), giải đấu diễn ra với không khí sôi nỗi, vui vẻ. Đây cũng là dịp thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát động phong trào thi đua rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ cho toàn thể CBCNV Công ty nhằm hăng hái tham gia lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đào Thanh Danh – AVC

Sau đây là một số hình ảnh của giải đấu: