Ngày 21/03/2018, công trình trạm biến áp 220 kv Phù Mỹ chính thức hoàn thành và đóng điện, đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện tin cậy, ổn định và lâu dài cho phụ tải tỉnh Bình Định trong trường hợp hệ thống vận hành bình thường cũng như sự cố, giảm tổn thất công suất hệ thống điện khu vực.

Công trình trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ  do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền trung (CPMP) quản lý điều hành dự án, Liên doanh Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) & Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương – AVC được giao nhiệm vụ giám sát thi công công trình này.

Dự án Trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ khởi công vào ngày 25/12/2016. Quá trình thi công dự án này gặp rất nhiều khó khăn khách quan,  tuy nhiên với quyết tâm cao của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (Liên doanh EVN Quốc tế & A Vương HPC) và đơn vị thi công đã phấn đấu nổ lực hết mình để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đóng điện đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ đề ra.

Công trình TBA 220 kV Phù Mỹ tháng 3/2018

Với công việc giám sát thi công công trình Trạm BA 220 kV Phù Mỹ, Liên doanh Công ty Cổ phần EVN Quốc tế & Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện đúng quy trình giám sát thi công xây dựng, đảm bảo công trình được thi công an toàn, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Là một thành viên đại gia đình EVN trực tiếp tham gia giám sát Công trình này, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương chúng tự hào và khẳng định đơn vị mình đã góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, kiến thiết các công trình điện để phát triển đất nước.

Lê Anh Tuấn