Khóa đào đạo “Thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2018”  diễn ra từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2018 tại Trụ sở quản lý vận hành các nhà máy thủy điện thuộc GENCO2 tại thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh thời gian thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm thanh toán trên giấy đã kết thúc và chuyển qua giai đoạn thí điểm bằng thanh toán thật. Theo lộ trình phát triển thị trường điện được Chính phủ phê duyệt, thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức sẽ vận hành vào năm 2019.

Ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2  phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Để phổ biến đầy đủ các quy định liên quan, cũng như kinh nghiệm về công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và trang bị kiến thức nền tảng cho VWEM đến cán bộ lãnh đạo cũng như nhân viên trực tiếp làm công tác vận hành thị trường điện tại các đơn vị, EVNGENCO2 đã mời các chuyên gia đang công tác tại thị trường Điện lực Úc, trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, Cục Điều tiết Điện lực và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tham gia trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn tại khóa đào tạo.

Thông qua khóa đào tạo, các cán bộ AVC đã nắm bắt được cấu trúc, thiết kế chi tiết, nguyên tắc hoạt động cũng như các quy định mới về thị trường bán buôn trên cơ sở các kinh nghiệm có được trong quá trình vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. AVC sẵn sàng tham gia thị trường bán buôn một cách có trách nhiệm, đúng luật và mang lại hiệu quả cao nhất.

Tổ Thị trường điện