Trong 2 ngày, 15/6 và 18/6/2021, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (AVC) tổ chức trao tiền ủng hộ 140 triệu đồng Quỹ vaccine phòng COVID-19 cho Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (mỗi đơn vị 70 triệu đồng). Được biết, đây là số tiền vận động tự nguyện đóng góp của CBCNV Công ty 100 triệu đồng và trính thêm một phần quỹ phúc lợi để thực hiện.

Trao tiền ủng hộ tại Uỷ ban Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch UBMT TQ VN thành phố Đà Nẵng (thứ 2 phải qua) tiếp nhận số tiền ủng hộ của AVC

Trao tiền ủng hộ tại Uỷ ban Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMT TQ VN tỉnh Quảng Nam (thứ 2 phải qua) tiếp nhận số tiền ủng hộ của AVC

Hoạt động này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của AVC, Cán bộ công nhân viên và Người lao động trong Công ty đối với cộng đồng xã hội, cùng chung tay, góp sức chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đẩy lùi đại dịch COVID-19./.

Phòng HC-LĐ    

займы срочно онлайн