Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) diễn ra chiều ngày 12/01/2022 tại Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) ông Trần Phú Thái tham dự chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tổng Công ty Phát điện 2 – thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tổng Công ty tại Thành phố Cần Thơ còn có ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO 2; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của EVNGENCO 2. Hội nghị trực tiếp tổ chức tại Trụ sở Toà nhà quản lý vận hành các Nhà máy Thuỷ điện của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Thành phố Đà Nẵng – 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và hơn 40 đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân viên, người lao động AVC tham dự.

Ông Ngô Việt Hưng – CT.HĐQT AVC (trái) và Ông Cao Huy Bảo – TGĐ AVC (phải)

Năm 2021 lưu lượng nước về hồ Thủy điện A Vương tương đối tốt, đặc biệt vào mùa mưa xảy ra nhiều đợt mưa lũ, lưu lượng nước về hồ nhiều, thuận lợi cho công tác sản xuất điện NMTĐ A Vương trong các tháng cuối năm 2021, lưu lượng bình quân nước về hồ cả năm 2021 là 40,06 m3/s (tương đương với tần suất 35%). Mực nước hồ đến hết ngày 31/12/2021 đạt MNDBT 380m.

Ông Cao Huy Bảo – TVHĐQT, TGĐ AVC báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Đơn vị, vượt qua những thách thức khó khăn, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban TGĐ, cùng với sự nỗ lực lao động của toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm giao: Sản lượng điện sản xuất đạt 768,902 triệu kWh, vượt 127,09% so với kế hoạch. Hệ số khả dụng: 92,027%/90,97%; Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,017/0,4%; Tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng: 7,956%/8,63%; Tỷ lệ điện tự dùng: 0,56%/0,63%; Đảm bảo tín hiệu SCADA từ NMTĐ A Vương đến các Trung tâm điều độ duy trì 100%; Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với tổng số tiền thuế, phí nộp ngân sách năm 2021 của Công ty là 217 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2021, căn cứ Quyết định 3063/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành Hệ thống điện năm 2022 và tình hình thực tế hiện tại, AVC dự kiến một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022 như sau: Sản lượng điện sản xuất: 602 triệu kWh; Tổng doanh thu: 449,277 tỷ đồng; Tổng chi phí: 347,909 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 101,368 tỷ đồng.

Ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, AVC đã vận hành hồ chứa tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; chấp hành nghiêm lệnh vận hành của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam, đảm bảo an toàn cho công trình và giảm lũ hiệu quả cho hạ du; trong 4 lần xuất hiện các đợt lũ lớn, hồ A Vương đã vận hành giảm lũ, giữ lại tổng lượng nước là 228,47 triệu m3 trên tổng lượng nước đến hồ trong các thời đoạn này là 299,22 triệu m3 (giảm 76,4% lượng nước xuống hạ du trong các đợt mưa lũ).

Trong năm 2021, vượt qua khó khăn do dịch bệnh, AVC tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, an sinh xã hội tại địa phương với các hoạt động: Hỗ trợ kinh phí để địa phương xây dựng 05 nhà Đại đoàn kết; Chương trình tiếp sức đến trường; Hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; Hỗ trợ phòng, chống lũ lụt; Thả 20 ngàn con cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản hồ Thuỷ điện A Vương nhằm nâng cao đời sống người dân vùng dự án; Thực hiện trồng 1.000 cây dỗi xanh theo Chương trình Tết trồng cây của Chính phủ; Phụng dưỡng suốt đời 02 bà mẹ VNAH; và nhiều hoạt động ASXH có ý nghĩa khác, …

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT  EVNGENCO 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Tổng Công ty Phát điện 2 – Thành phố Cần Thơ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ÔngTrần Phú Thái đánh giá cao những nỗ lực của Công ty đã đạt được trong năm 2021 và ghi nhận những đóng góp của AVC trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của EVNGENCO 2, đặc biệt Hệ thống quản trị sản xuất thông minh XHQ đạt thành quả tích cực trong chuyển đổi số của AVC là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Tổng Công ty trong năm 2021. Bên cạnh đó, ông yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm kế hoạch năm 2022.

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Ngô Việt Hưng – CT. HĐQT Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của EVNGENCO 2 trong thời gian qua, đồng thời ông yêu cầu tập thể CBCNV Công ty tiếp tục đoàn kết, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2022./.

Một số hình ảnh tham luận và khen thưởng tại Hội nghị

 Phòng HC&LĐ AVC