Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) diễn ra sáng ngày 28/01/2020 tại Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) ông Trần Phú Thái tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNGENCO 2; Các đồng chí trong Ban TGĐ, Kế toán trưởng, Văn phòng, các Ban; Công đoàn EVNGENCO2. Về phía Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có đồng chí Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hơn 120 cán bộ công nhân viên, người lao động AVC tham dự.

Đ/c Ngô Việt Hưng – CT.HĐQT AVC (trái) và Đ/c Cao Huy Bảo – TGĐ AVC (phải)

Đầu năm 2020 mực nước hồ A Vương chỉ đạt 354 mét, thấp hơn 26 mét so với mực nước dâng bình thường 380 mét, tương đương thiếu hụt gần 200 triệu mét khối. Trong 5 tháng đầu năm lưu lượng nước về hồ Thủy điện A Vương rất kém tương đương tần suất > 90%. Trong khi đó tình hình xâm nhập mặn nước sinh hoạt tại thành phố Đà Nẵng, Thuỷ điện A Vương vận hành tham gia chống nhiệm mặn, trong khi kho nước của hồ rất hạn chế là một thách thức lớn. Năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 với tâm điểm đợt dịch lần 2 tại thành phố Đà Nẵng, lan rộng ra tỉnh Quảng Nam lại càng khó khăn hơn trong việc quản lý  vận hành Nhà máy. Vào mùa mưa năm 2020 có nhiều đợt mưa lũ lớn, lưu lượng nước về hồ rất tốt thuận lợi cho công tác sản xuất điện của NMTĐ A Vương trong các tháng cuối năm 2020, đến hết ngày 31/12/2020 mực nước hồ đạt 379,89m/MNDBT 380m.

Đ/c Cao Huy Bảo – TVHĐQT, TGĐ AVC báo cáo tại Hội nghị

Vượt qua nhiều thách thức khó khăn, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban TGĐ, cùng với sự nỗ lực lao động của toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm giao: Sản lượng điện sản xuất đạt 745,47 triệu kWh, vượt 158,61% so với kế hoạch. Hệ số khả dụng: 95,61%/89,35%; Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,03 %/0,4%; Tỷ lệ dừng máy do bão dưỡng: 4,36 %/10,25%; Tỉ lệ điện tự dùng và tổn thất MBA: 0,76%/0,98%; Đảm bảo tín hiệu SCADA từ NMTĐ A Vương đến các Trung tâm điều độ duy trì 100%.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, căn cứ tình hình thực tế hiện tại, AVC dự kiến một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2021 như sau: Sản lượng điện sản xuất: 605 triệu kWh; Tổng doanh thu: 400,824 tỷ đồng; Tổng chi phí: 326,765 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 74,059 tỷ đồng.

Ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, AVC đã vận hành hồ chứa tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam, đảm bảo an toàn cho công trình và giảm lũ hiệu quả cho hạ du. Trong 9 lần xuất hiện các đợt lũ, hồ A Vương đã vận hành giảm lũ, giữ lại tổng lượng nước là 452,7 triệu m3 trên tổng lượng nước đến hồ trong các thời đoạn này là 592,1 triệu m3 (giảm 76,45% lượng nước xuống hạ du trong các đợt mưa lũ).

Đ/c Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Phú Thái đánh giá cao những nỗ lực của Công ty đã đạt được trong năm 2020 và ghi nhận những đóng góp của AVC trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của EVNGENCO 2. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Đ/c Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Ngô Việt Hưng – CT. HĐQT Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của EVNGENCO 2 trong thời gian qua, đồng thời đồng chí yêu cầu tập thể CBCNV Công ty tiếp tục đoàn kết, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2021./.

Đào Thanh Danh – P.HC&LĐ

Một số hình ảnh tham luận và khen thưởng tại Hội nghị