Ngày 06/7/2023, tại Trụ sở QLVH các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023. Hội nghị do ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty và ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn cùng chủ trì.

Quang cảnh tại Hội nghị

Đến tham dự hội nghị, về phía tổng công ty phát điện 2 có Ông Ngô Việt Hưng, Phó tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch công đoàn cùng tham dự hội nghị. Về phía Lãnh đạo công ty có ông Nguyễn Xuân Diện – Quyền Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Công Hòa Thành viên HĐQT, ông Ngô Xuân Thế – Phó tổng giám đốc, cùng trưởng phó các đơn vị trong Công ty cùng hơn 130 người lao động tham dự hội nghị.

Ông Ngô Việt Hưng – Phó tổng giám đốc  tổng Công ty phát điện 2 tham dự tại hội nghị

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ); tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ trong quá trình hoạt động của Công ty. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, phát triển bền vững. NLĐ và đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo của Người sử dụng lao động và của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích NLĐ; công khai về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, quỹ tương trợ xã hội.

Chủ trì Hội nghị, ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc (bên trái), ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn (bên phải)

Ngoài nội dung theo quy định,  taị Hội nghị Tổng giám đốc Cao Huy Bảo đã phổ biến, giải đáp các nội dung mà dư luận đang quan tâm đến tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian vừa qua. Hội nghị còn thêm báo cáo phổ biến về thực hành tiết kiệm điện theo chủ trương của thủ tướng chính phủ, tập đoàn điện lực Việt Nam, Nội dung lao động, tiền lương theo quy định hiện hành của Phòng Hành chính và Lao động; Về công tác phí, thủ tục thanh toán cho người Lao động của Phòng Tài chính và Kế toán”. Hội nghị đã trao đổi, phân tích, trả lời tất cả các ý kiến của NLĐ trực tiếp tại Hội nghị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phát động bản giao ước Kế hoạch thi đua hoàn thành tốt công tác quản lý kỹ thuật và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, kêu gọi toàn thể CBCNV, NLĐ trong Công ty đoàn kết, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và quan tâm hơn nữa về thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan đơn vị, vận động người thân gia đình sử dụng điện khi cần thiết, một cách hiệu quả.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị người lao động năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã hoàn thành, thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch công đoàn tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Nguyễn Xuân Diện– Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Hội nghị

Ông Lê Văn Lãm – Phó phòng Hành chính và Lao động – Trình bày Tham Luận về Thực hiện tiết kiệm điện tại Hội nghị

Bà Dương Thị Hồng Vân – Phó phòng Tài chính và kế toán – Trình bày tham luận về thuế tại Hội nghị

Ông Đoàn Văn Châu – Kế toán trưởng, đại diện phòng Tài chính và Kế toán phát biểu tại Hội nghị

Ông Hoàng Ngọc Linh – Trưởng ca Phân xưởng Vận Hành, phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Bà Trần Duy Hậu – Phòng KHVT phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hoài – TP. Hành chính và Lao động, Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng Phát động bản giao kết Kế hoạch thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Ông Đoàn Ngọc Vui – Phòng phòng Hành chính và Lao động, thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Hội Nghị

Phòng Hành chính và Lao động