Sáng ngày 10/6/2022, tại Trụ sở QLVH các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022. Hội nghị do ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty và ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn cùng chủ trì.

Quang cảnh tại Hội nghị

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ); tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ trong quá trình hoạt động của Công ty. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, phát triển bền vững. NLĐ và đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo của Người sử dụng lao động và của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích NLĐ; công khai về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, quỹ tương trợ xã hội.

Chủ trì Hội nghị, ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc (bên trái), ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn (bên phải)

Ngoài nội dung theo quy định, Hội nghị còn thêm báo cáo phổ biến “Nội dung lao động, tiền lương theo quy định hiện hành của Phòng Hành chình và Lao động; Về công tác phí, thủ tục thanh toán cho người Lao động của Phòng Tài chính và Kế toán”. Hội nghị đã trao đổi, phân tích, trả lời tất cả các ý kiến của NLĐ trực tiếp tại Hội nghị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phát động bản giao ước Kế hoạch thi đua hoàn thành tốt công tác quản lý kỹ thuật và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022, kêu gọi toàn thể CBCNV, NLĐ trong Công ty đoàn kết, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ đề năm 2022 của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị người lao động năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã hoàn thành, thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Hội nghị

Ông Đoàn Văn Châu – Kế toán trưởng, đại diện phòng Tài chính và Kế toán phát biểu tại Hội nghị

Ông Hồ Xuân Việt – Giám đốc Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ Kỹ thuật, phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ông Hoàng Ngọc Linh – Trưởng ca Phân xưởng Vận Hành, phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ông Hồ Trọng Hiếu – Kỹ sư đội tư vấn xây dựng – Trung tâm AVSC phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hoài – TP. Hành chính và Lao động, Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng Phát động bản giao kết Kế hoạch thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Ông Trần Mười Một – Phòng phòng Hành chính và Lao động, thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Hội Ngh

Phòng Hành chính và Lao động