Chiều ngày 12/11/2021, tại Trụ sở QLVH các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO 2 tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021. Hội nghị do ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty và ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng chủ trì.

Quang cảnh tại Hội nghị và online trực tiếp qua Google meet

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ); tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ trong quá trình hoạt động của Công ty. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, phát triển bền vững. NLĐ và đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo của Người sử dụng lao động và của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (tính đến ngày 31/10/2021); tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích NLĐ; công khai về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, quỹ tương trợ xã hội.

Chủ trì Hội nghị, ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc (bên phải), ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn (bên trái)

Ngoài nội dung theo quy định, Hội nghị còn thêm báo cáo phổ biến các “Nội dung cơ bản về công tác chuyển đổi số trong Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương” và báo cáo tuyên truyền “Phát động phong trào cùng chung tay trồng cây xanh, bảo vệ môi trường tại Nhà máy Thuỷ điện A Vương”. Hội nghị đã trao đổi, phân tích, trả lời tất cả các ý kiến của NLĐ trực tiếp tại Hội nghị và tham dự online qua Google meet, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phát động bản giao ước kế hoạch thi đua hoàn thành tốt công tác quản lý kỹ thuật và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, kêu gọi toàn thể CBCNV, NLĐ trong Công ty đoàn kết, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ đề năm 2021 của EVN “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị người lao động năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã hoàn thành, thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Hội nghị

Phòng Hành chính và Lao động  

взять кредитную карту без официальной работы