Ngày 02/01/2020, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng Công ty Phát điện 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại Hội nghị này Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vinh dự được nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và các Đơn vị

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhận bằng khen tại Hội nghị (đứng ngoài cùng bên phải)

Văn phòng