Hướng ứng Chương trình “Chống rác thải nhựa”, làm cho môi trường ngày một xanh, sạch, đẹp hơn tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Theo ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty: Chương trình “chống rác thải nhựa” tại Công ty không phải là những câu nói suông, hô khẩu hiệu mà là những hoạt động cụ thể, thiết thực. Trên tinh thần đó các Phòng/Ban/Phân xưởng và toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty đồng lòng chung tay hưởng ứng, triển khai thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty về tác hại của rác thải nhựa với khẩu hiệu: Một chiếc túi nilon, một vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần chỉ mất vài giây để sản xuất ra nó, nhiều khi được sử dụng trong vài phút và cần 1 giây để vứt bỏ, song để phân hủy nó hoàn toàn thì cần từ vài chục năm đến vài trăm năm. Nó tàn phá ghê gớm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Thay thế toàn bộ các chai nước sử dụng một lần tại các phòng họp trong Công ty bằng các chai Thủy tinh đựng nước sử dụng nhiều lần.

Trang bị cho toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty, mỗi người một chai đựng nước bằng Thủy tinh sử dụng nhiều lần và khuyến khích mọi người không nên sử dụng chai đựng nước bằng nhựa sử dụng một lần.

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm nay, Công đoàn Công ty đã trao tặng cho các em thiếu nhi là con em của CBCNV, người lao động trong Công ty mỗi em một chai đựng nước sử dụng nhiều lần. Khuyến khích các em thường xuyên sử dụng khi đến Trường cũng như các hoạt động tập thể khác. Qua việc làm này đã tạo cho các em thói quen sử dụng và tuyên truyền chương trình “Chống rác thải nhựa” làm cho môi trường ngày một xanh, sạch, đẹp hơn.

Trong thời gian đến, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động “chống rác thải nhựa” với những việc làm thiết thực và hiệu quả khác để tiến đến “Dần bỏ và nói không với việc sử dụng túi nilon, các vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần”.

Một số hình ảnh Công ty đã triển khai thực hiện

Tổ chức tuyên truyền “chống rác thải nhựa”  trong dịp Hội nghị người lao động Công ty năm 2019

Tại phòng họp, Công ty đã thay thế các chai nước bằng thủy tinh sử dụng nhiều lần

Trang bị cho mỗi CBCNV trong công ty một bình đựng nước thủy tinh sử dụng nhiều lần và khuyến khích mọi người thường xuyên sử dụng thay thế cho các chai đựng nước bằng nhựa sử dụng một lần

Món quà tặng cho các cháu thiếu nhi là con CBCNV, người lao động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2019

Văn phòng AVC