Thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2011, từ ngày 28/2 đến  4/3/2011, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tập huấn Cán bộ BCHQS các cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2011 tại trường quân sự địa phương. Đại diện Ban CHQS Công ty CP thủy điện A Vương (AVC) và các Sở, Ban, Ngành, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia đợt tập huấn này.

Kết thúc đợt tập huấn, đại diện Ban CHQS AVC đã hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, kết quả bắn đạn thật bài 1 súng ngắn K54: Đạt.

alt

Lực lượng tự vệ tỉnh Quảng Nam sẵn sàng cho công tác huấn luyện năm 2011

Eleven Tran