Hơn 50 năm trước, vào ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây”. Người dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Người tin tưởng trong mười năm, phong cảnh đất nước ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hằng năm Lãnh đạo Công ty đã quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các chương trình “Tuần lễ môi trường” nhằm chăm sóc, bảo vệ và duy trì cảnh quan tại Văn phòng Công ty cũng như tại Nhà máy Thủy điện A Vương.

Chào mừng Tháng Thanh niên năm 2018, mừng sinh nhật Đoàn lần thứ 87 (1931-2018), Chi đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương phát động chương trình [B]“Vì môi trường xanh – sạch – đẹp”[/B] trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2018 tại Đài tưởng niệm và Nhà nghỉ ca Nhà máy Thủy điện A Vương. Đây cũng là dịp để Đoàn viên thanh niên Công ty có cơ hội phát huy các truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ đoàn, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các bộ phận trong Công ty. Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả đoàn viên và CBCNV thuộc Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn viên thanh niên tại hoạt động:

Phương Thảo