Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình CBCNV có người thân là thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

            Tham gia Chương trình gồm: đại diện Đảng uỷ, lãnh đạo Công ty, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Hội CCB, Đoàn thanh niên và Tổ Nữ công.

Đoàn thăm và tặng quà Mẹ Trần Thị Giới

            Đoàn đã thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Giới (là mẹ mà Công ty đang phụng dưỡng), Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Hòe và gia đình Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.

            Chương trình này được Công ty tổ chức hàng năm, thể hiện sự ghi nhớ công lao, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, mẹ VNAH đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Một số hình ảnh của chương trình: