Thực hiện Quy chế hoạt động Thi đua – Khen thưởng của Khối thi đua Doanh nghiệp I, ngày 01/03/2019 tại Hội trường Công ty Thủy điện Sông Tranh, các Doanh nghiệp thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp I đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Đến dự Hội nghị có Đ/c Trần Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam; Đại diện các Phòng/Ban/nghiệp vụ của Ban Thi đua khen thưởng và các Đ/c Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối thi đua Doanh nghiệp I.

Ông Ngô Xuân Thế – Phó TGĐ Công ty CP Thủy điện A Vương – Đại diện Trưởng khối và ông Nguyễn Bình – Trưởng phòng Hành chính và Lao động Công ty Thủy điện Sông Tranh – Đại diện Phó Trưởng khối đồng chủ trì Hội nghị.

 Quang cảnh của buổi Hội nghị

Năm 2018 các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã đồng loạt triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua với khí thế và quyết tâm cao. Các phong trào thi đua đã tập trung vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị Tổng kết, các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác Thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối; thông qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2018 của các đơn vị; tiến hành bỏ phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu khối năm 2018. Kết quả như sau:

Đơn vị dẫn đầu khối: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương được đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua Doanh nghiệp I.

7 đơn vị có số điểm thi đua cao kế tiếp: Viễn thông Quảng Nam; Bưu điện tỉnh Quảng Nam; Công ty Điện lực Quảng Nam; Công ty CP In – PHS và Thiết bị trường học Quảng Nam; Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An; Công ty CP Sông Ba; Chi nhánh Xăng dầu Quảng Nam được đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen.

   Các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I ký cam kết giao ước thi đua với sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam

Cũng tại Hội nghị này, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã được bầu làm Trưởng khối và Công ty Cổ phần Sông Ba làm Phó trưởng khối năm 2019.

Ra mắt Trưởng khối và Phó Trưởng khối thi đua Doanh nghiệp I năm 2019

Các Đại biểu chụp hình lưu niệm sau Hội nghị.

Năm 2018, Khối thi đua Doanh nghiệp I được thành lập theo Thông báo số 09/TB-HĐTĐKT ngày 20/4/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam gồm 16 đơn vị thành viên và Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương làm Trưởng khối.

Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được của các đơn vị trong Khối trong năm 2018:

Doanh thu (tỷ đồng)  Lợi nhuận (tỷ đồng)  Năng suất lao động (Triệu/ng/năm)  Nộp ngân sách

(tỷ đồng)

 Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ
9,642.47 9,488.39 98.40 338.73 329.90 97.39 32,456 32,018 98.65 946.81 910.06 96.12


Văn phòng