Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có văn bản gửi các Công ty Thủy điện Sông Bung, A Vương, Đắk Mi về việc vận hành hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện nhằm sẵn sàng đón các đợt lũ tiếp theo.

Trong đó, Công ty Thủy điện Sông Bung hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện A Vương, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16/10/2020.

Thời điểm bắt đầu vận hành 3 hồ chứa từ 15 giờ, ngày 14/10/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Quản Nam yêu cầu việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tiếp tục xem xét, quyết định vận hành hồ theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết 3 văn bản có file đính kèm.

Vnaban6013UBNDtinhQuangNam.pdf

 Vanban6014UBNDtinhQuangNam.pdf
 Vanban6015YBNDtinhQuangNam(1).pdf

Nguồn tin – EVN