Thực hiện theo kế hoạch huấn luyện định kỳ nghiệp vụ PCCC&CNCH, bắt đầu từ 26/3/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Quảng Nam tổ chức “Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ PCCC & CNCH” và “Tổ chức thực tập Phương án chữa cháy” tại Nhà máy Thủy điện A Vương với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, sự tham gia chứng kiến của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Quảng Nam và toàn thể CBCNV của các đơn vị sản xuất tại Nhà máy.

Thực tập sử dụng các phương tiện chữa cháy

Mục đích của công tác này nhằm tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể CBCNV nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH và khả năng thao tác sử dụng nhanh nhẹn, thành thạo, đảm bảo an toàn các dụng cụ, phương tiện PCCC&CNCH; Nắm bắt các yêu cầu về nội dung huấn luyện và công tác tổ chức triển khai thực tập phương án chữa cháy; Các đội viên của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai đội hình thực hiện thực tập phương án chữa cháy được nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu, có tính phối hợp tác chiến giữa người chỉ huy chữa cháy và các đội viên PCCC nhanh nhẹn, chính xác mang tính kỹ thuật cao.

Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH tổ chức tại Nhà máy TĐ A Vương

Văn Thức