Ngày 21/3/2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức thực tập Phương án chữa cháy năm 2018 tại Cơ sở sản xuất Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật (Cơ sở sản xuất AVSC).

Mục đích của công tác này nhằm tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể CBCNV nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC; rèn luyện kỹ năng, phản ứng nhanh, khả năng thao tác sử dụng nhanh nhẹn, thành thạo đảm bảo an toàn các dụng cụ, phương tiện PCCC; phân công thực hiện tốt nhiệm vụ và sự phối hợp chặt chẽ trong lực lượng đội viên PCCC triển khai khi cần thiết tại cơ sở; phát hiện những thiếu sót, không phù hợp với tình hình thực tế trong phương án chữa cháy để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; xử lý kịp thời tình huống có khả năng xảy ra cháy tại cơ sở trong quá trình sản xuất.

20180321-PCCC1

Cán bộ an toàn Công ty hướng dẫn triển khai diễn tập phương án chữa cháy   

 

Các đội viên của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai đội hình thực hiện thực tập phương án được nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu, có tính phối hợp tác chiến giữa người chỉ huy chữa cháy và các đội viên PCCC nhanh nhẹn, chính xác mang tính kỹ thuật cao. Bên cạnh đó các CBCNV tại Cơ sở sản xuất AVSC đều nắm bắt nội dung trong phương án chữa cháy và “Mỗi CBCNV của cơ sở là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC”.

20180321-PCCC1

20180321-PCCC1

Đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy trong quá trình thực tập phương án

Sau diễn tập, dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo, cán bộ quản lý Phòng Kỹ thuật, cán bộ quản lý Cơ sở sản xuất AVSC, cán bộ an toàn Công ty, toàn thể đội viên của lực lượng PCCC&CNCH đã tổ chức họp, đánh giá công tác diễn tập và nêu ra các bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực tập phương án chữa cháy sau này cũng như áp dụng trong thực tế.

Văn Thức