Là một cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với số lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đầu nhiệm kỳ 87 người, sinh hoạt tại 5 Chi đoàn, BCH gồm có 7 đồng chí, qua các năm, đoàn viên đến tuổi trưởng thành (cơ chế của Công ty lực lượng CBCNV ít được tuyển dụng mới), đến nay số lượng ĐVTN là 28 đ/c, được bố trí đều khắp tại các Phòng ban, Phân xưởng, Trung tâm trong Công ty. Với số lượng giảm như vậy nên mô hình cơ sở Đoàn được chuyển thành chi đoàn cơ sở.

2012-2017 là nhiệm kỳ thành công của Đoàn TNCS Công ty, các tiêu chí, mục tiêu công tác của Ngành, Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ của Công ty và Nghị quyết của đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017,  ĐVTN Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc. Ban Chấp hành Đoàn thành phố Đà Nẵng đã tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc 03 năm liên tiếp. Để có những thành quả đạt được, bên cạnh sự nỗ lực của BCH Đoàn cơ sở, sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của Đảng uỷ, lãnh đạo Công ty và của Đoàn khối góp phần rất lớn vào phong trào chung của tuổi trẻ Đoàn khối.

Tại Đại hội Đoàn vào ngày 13/5/2017, ghi nhận, biểu dương lực lượng đoàn viên thanh niên Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Trâm – Ủy viên BCH Đảng ủy khối, Bí Thư, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty đã phát biểu, ĐVTN Công ty đã chủ động phát huy sức trẻ, làm tốt vai trò cầu nối trong tuyên truyền, phổ biến rõ những định hướng, quyết sách, biện pháp mà Đảng ủy đã thông qua đến tận người lao động, tới đoàn viên thanh niên. Đoàn Công ty đã giữ vững được niềm tin, tập hợp sức trẻ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội BCH chi đoàn Công ty cổ phần thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2017-2019 bầu 05 Đ/c vào BCH nhiệm kỳ 2017-2019 gồm Cáp Kim Lâm, Trương Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Anh Đào, Ngô Thành Long, Phan Đức Dũng.[B] [/B]Đ/c Cáp Kim Lâm làm Bí thư và Đ/c Trương Thị Phương Thảo làm phó bí thư nhiệm kỳ 2017-2019.

Phát huy từ nền tảng của nhiệm kỳ trước, chi Đoàn đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2019 với các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: tham gia học tập và nắm bắt được nội dung các Nghị quyết của Đảng và Đoàn; tiếp tục tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng ký thực hiện “Mỗi đoàn viên 1 việc làm theo lời Bác”, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên; thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng… Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Cáp Kim Lâm: chặng đường trước mắt của chi đoàn có nhiều khó khăn, thử thách song cũng có nhiều thuận lợi mới, cơ hội mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mà trực tiếp là Đảng bộ, lãnh đạo Công ty, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan TPĐN; sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đoàn, chi đoàn tin rằng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra của Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2019.

Đ/c Bùi Thiên Vỹ Phó bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà nẵng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, chi đoàn cơ sở Công ty tiếp tục phát huy hơn nữa trong hoạt động đoàn; linh động giao nhiệm vụ trong phong trào đoàn gắn hoạt động sản xuất; bên cạnh đó, các mặt còn tồn tại, sẽ được khắc phục dần trong nhiệm kỳ đến.

Đình Tấn