Trong 02 ngày (19-20/01/2017) Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tặng 150 xuất quà cho các hộ đồng bào nghèo và gia đình chính sách; 04 xuất quà cho già làng tiêu biểu tại các khu tái định cư thủy điện Alua, PaChepalanh và CutChrun thuộc 02 huyện Tây Giang và Đông Giang tỉnh Quảng Nam.

Tặng quà cho hộ đồng bào nghèo & gia đình chính sách tại khu TĐC A Lua, xã Dang

Chị Dê Thị Dân 30 tuổi, gia đình 3 đứa con sống tại thôn A Lua, xã Dang huyện Tây Giang vui mừng: “Với các món dầu ăn, nước mắm… này đủ cho gia đình mình nấu ăn trong mấy ngày tết”. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Dang bày tỏ: “đây thực sự là những món quà mang đầy ý nghĩa đối với đồng bào, thể hiện sự quan tâm của Công ty đối với đồng bào ở các khu tái định cư”.

Được biết, đây là chương trình nằm trong kế hoạch hưởng ứng tháng tri ân khách hàng của EVN.

 

Ngọc Nhơn