Ngày 04/9/2019, tại Phòng họp – Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sáu tháng đầu năm 2019 các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã đồng loạt triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, Khen thưởng. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua với khí thế và quyết tâm cao. Các phong trào thi đua đã tập trung vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị sơ kết, các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức trao đổi nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng; giao lưu, học tập; sửa đổi Quy chế hoạt động của Khối. Đồng thời đề ra biện pháp triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng cuối năm.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019 mặc dầu các đơn vị trong Khối gặp phải rất nhiều khó khăn khách quan do tình hình biến động của thị trường, do ảnh hưởng bất thường của thời tiết, tuy nhiên, với những nổ lực, quyết tâm của từng đơn vị phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo các đơn vị trong Khối quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra cho năm 2019.

 Quang cảnh buổi Hội nghị.

                                    Tham quan Phòng Điều khiển Trung tâm – Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2.

 Các Đại biểu chụp hình lưu niệm sau Hội nghị.

 Văn phòng