Ngày 18-04-2008, tại Công trình Thủy điện A Vương, Công ty cổ phần thủy điện A Vương đã đón tiếp đoàn công tác Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Ông Thái Phụng Nê – Phái viên của Thủ Tướng Chính phủ làm trưởng đoàn về thăm và làm việc để nắm tình hình hoạt động triển khai xây dựng thuỷ điện A Vương.

Đoàn công tác chính phủ và EVN làm việc tại công trình thủy điện A Vương

    Công trình thủy điện A Vương nằm ở huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam, có tổng công suất lắp máy 210 MW do AVC trực tiếp quản lý dự án và công tác tư vấn giám sát từ ngày 15/02/2008.

Ông Thái Phụng Nê phát biểu trong buổi làm việc

    Để đẩy nhanh tiến độ thi công Công trình thủy điện A Vương, từ khi thành lập cho đến nay AVC đã phối hợp với các nhà thầu thi công  tại Công trình & tổng thầu đề ra nhiều giải pháp tổ chức quản lý – điều hành phù hợp, động viên khen thưởng thiết thực, đảm bảo cho các hạng mục chính được thi công thuận lợi, góp phần đưa công trình bám sát kế hoạch tiến độ được đề ra.

Tiến độ hạng mục thi công chính và tình hình thực hiện đến ngày 16/04/08 của AVC báo cáo cho Đoàn chính phủ:
    – Tại hồ chứa, công tác di dân đã thực hiện xong, dự kiến việc tích nước hồ chứa vào ngày 15/08/2008.
    – Tại đập dâng, đập tràn đã thi công công tác bê tông trên 90%.

Đập tràn ngày 15/04/2008

    – Tại cửa nhận nước, công tác bê tông đến nay đã thi công xong, tiếp tục triển khai thi công Cầu công tác dự kiến xong ngày 19/6/2008.

Cửa nhận nước ngày 15/04/2008

   – Công tác bê tông và lợp mái nhà máy đã đạt được trên 90%, đảm bảo công tác lắp máy.

Toàn cảnh khu nhà máy ngày 15/04/2008

   – Đã lắp xong cẩu trục 200 tấn tại gian máy.

Nghiệm thu lắp đặt cẩu trục ngày 01/04/2008

   – Trạm phân phối dự kiến hoàn thành vào ngày 19/05/2008.

Trạm phân phối 220Kv

    Trong thời gian làm việc, Ông Thái Phụng Nê đã nhắc nhở chủ đầu tư, các nhà thầu phải có nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời để đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành từng hạng mục theo đúng các mốc thời gian quy định; bên cạnh đó phải thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động trong thời gian thi công.

 

Đoàn chính phủ, các thành viên EVN cùng lãnh đạo công ty

Dương Nguyễn Ngọc Nhơn