Sáng nay, ngày 08/04/2008, tại Thành phố Đã Nẵng, Công ty cổ phần thuỷ điện A Vương (AVC) đã tổ chức “Lễ ký kết hợp đồng chuyển giao quyền & nghĩa vụ của hợp đồng bảo lãnh tài trợ tín dụng dự án thủy điện A Vương”. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lê chủ tịch HĐQT Công ty, đại diện các  Ngân hàng Đầu tư & phát triển, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương , Ngoại thương Việt Nam và Lãnh đạo của Công ty.


Ông Nguyễn Văn Lê chủ tịch HĐQT AVC  phát biểu trong buổi Lễ

AVC đã tiếp nhận bàn giao quản lý dự án thuỷ điện A Vương từ Ban QLDA thuỷ điện 3 và chính thức quản lý dự thuỷ điện A Vương từ ngày 15/02/08.


Ông Nguyễn Văn Lê CT HĐQT AVC cùng đại diện Ngân hàng Đầu tư & Phát triểnViệt Nam ký Hợp đồng


Ông Nguyễn Văn Lê CT HĐQT AVC cùng đại diện Ngân hàng Đầu tư & Phát triểnViệt Nam ký Hợp đồng

Sau một thời gian đàm phán giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), AVC cùng với các Ngân hàng: Đầu tư & phát triển, Nông nghiệp, Công thương, Ngoại thương Việt Nam & các Chi nhánh tham gia tài trợ vốn tín dụng cho dự án đã thống nhất nội dung của dự thảo các hợp đồng và các điều kiện chính theo Nghị quyết số 199/NQ-HĐQT ngày 03/04/08 của HĐQT EVN. AVC kế thừa quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư từ EVN; Tổng giám đốc EVN ký hợp đồng chuyển giao quyền & nghĩa vụ, ký hợp đồng bảo lãnh với các Ngân hàng đồng tài trợ cho AVC để tài trợ vốn tín dụng cho dự án Thuỷ điện A Vương.Với tổng nguồn vốn vay được ký là 1.635 tỷ đồng.


Lãnh đạo AVC cùng Đại diện các Ngân hàng trong Lễ ký kết

 

Dương Nguyễn Ngọc Nhơn