Bảng quảng cáo

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 4) (cập nhật lúc 9h00 ngày 25/7/2017)

Thứ ba, 25 Tháng 7 2017 10:57 Phòng Kỹ thuật
In PDF.
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 4)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ ba,25/07/2017 17.1 108.5 TS 74 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ tư,26/07/2017 17.1 105.3 TD 43 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
alt  Vùng tâm bão có thể đi qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
20170725-baoso4