Bảng quảng cáo

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thứ hai, 10 Tháng 7 2017 15:42 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Căn cứ theo Quyết định số 705/QĐ-TĐAV ngày 15/6/2017 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Ngô Xuân Thế làm Phó Tổng Giám đốc.

20170710-PTGD1Ông Nguyễn Trâm Chủ tịch HĐQT trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ngô Xuân Thế, tân Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, ông Ngô Xuân Thế giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương từ ngày thành lập đến nay.

PKT