Bảng quảng cáo

Bản tin A Vương

Thông tin hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện  A Vương
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Chứng nhận hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện Phòng Kỹ thuật 159
2 Diễn tập khởi động đen NMTĐ A Vương Phân xưởng Vận hành 472
3 Truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai 2017 Ban Chuẩn bị Đầu tư 418
4 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới Phòng Kỹ thuật 280
5 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Phòng Kỹ thuật 248
6 Về thăm Mẹ Phòng Kỹ thuật 231
7 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Phòng Kỹ thuật 438
8 Tổng kết PCTT, TKCN 2016 Phòng Kỹ thuật 327
9 Đại Hội Công đoàn khóa III Phòng Kỹ thuật 389
10 Hội nghị người lao động 2017 Phòng Kỹ thuật 261