Bảng quảng cáo

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 khu tái định cư

Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 14:38 Ban Chuẩn bị Đầu tư
In PDF.

Ngày 04/6/2015 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương làm việc với UBND huyện Đông Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo và phát triển đất sản xuất cấp cho nhân dân 02 khu tái định cư Phachepalanh và Cutchrun.

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐTV ngày 10/01/2013 của EVN về hỗ trợ huyện Đông Giang 11,5 tỷ đồng để thực hiện Dự án cải tạo và phát triển đất sản xuất cấp cho các hộ dân TĐC Công trình thủy điện A Vương, đến nay, huyện Đông Giang đã triển khai thực hiện và giải ngân được 7,23/11,5 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ Dự án và quyết toán hoàn thành trong năm 2015, tại buổi làm việc, AVC đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; bàn với lãnh đạo huyện giải pháp hỗ trợ cho đồng bào 2 khu TĐC Pachepalanh và Cutchrun, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong 2 khu TĐC nhằm ổn định đời sống nhân dân và tránh tư tưởng cho rằng đây là nhà ở của Nhà nước nên không có trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng, duy tu, bảo dưỡng.

20150608-hop2khuTDC1

20150608-hop2khuTDC2

Hình ảnh buổi làm việc

Ban CBĐT