Bảng quảng cáo
Tìm kiếm
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa Khởi động đen

Tổng cộng có 2 kết quả được tìm thấy.

1. Diễn tập khởi động đen NMTĐ A Vương
(Tin tức/Bản tin A Vương)
... lực Đà Nẵng(ĐNPC) diễn tập khởi động đen tổ máy H2 NMTĐ A Vương cấp điện một phần cho thành phố Đà Nẵng. Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, nhân sự để tổ chức hoạt động diễn tập Khởi ...
...  Đoàn đã đi thăm tất cả các vị trí vận hành, tìm hiểu các chế độ chạy máy, đặc biệt là chế độ bù và khởi động đen của Tổ máy. Đợt công tác này đã thể hiện được sự quan tâm của các cấp Điều độ đối với ...