Bảng quảng cáo

Cổ phần hóa các Tổng công ty phát điện theo kế hoạch được phê duyệt

Thứ hai, 26 Tháng 6 2017 08:17 Phòng Kỹ thuật
In PDF.
Tập đoàn Điện lực Việt  Nam (EVN) cho biết, EVN đang tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty phát điện theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
20170626-cophanhoa
Ảnh minh họa.
 
Cụ thể, đối với cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3), sau khi Bộ Công Thương có Văn bản số 1630/BCT-BĐMDN ngày 1/3/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận những đề xuất của EVN, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 3577/VPCP-ĐMDN ngày 12/4/2017 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
 
Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương và EVN. Cụ thể: “đồng ý gia hạn thời hạn công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - GENCO3 không quá 2 tháng kể từ thời điểm Kiểm toán Nhà nước hoàn thành kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính; Gia hạn thời gian thực hiện tổ chức bán cổ phần lần đầu không quá 3 tháng kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - GENCO3”.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 3675/BCT-BĐMDN ngày 27/4/2017 gửi Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - GENCO3; trong đó ủy quyền cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - GENCO3 cung cấp các Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp CPH Công ty mẹ - GENCO3 để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định. 
 
Bên cạnh đó, EVN cũng có Văn bản số 119/EVN-HĐTV ngày 3/5/2017 gửi Kiểm toán Nhà nước để cung cấp Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp CPH Công ty mẹ - GENCO3 theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương. Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-KTNN ngày 31/5/2017 về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty mẹ - GENCO3. 
 
Hiện nay Kiểm toán Nhà nước đang làm việc tại GENCO3, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 này. 
 
Đối với cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1), EVN cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Văn bản số 705/VPCP-ĐMDN ngày 24/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - GENCO1, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn, EVN đã có Văn bản số 47/EVN-HĐTV ngày 06/3/2017 gửi Bộ Công Thương; trong đó đề xuất 2 nội dung để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Theo đó, EVN đề nghị điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH là 0h ngày 01/01/2017. Bên cạnh đó, cho phép áp dụng nguyên tắc về xử lý tài chính GENCO1 (đối với tài sản cố định thuộc Nhà máy nhiệt điện Uông Bí công suất 110MW và tài sản cố định trên diện tích đất sẽ trả lại địa phương) đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Văn bản 705/VPCP-ĐMDN tại thời điểm 0h ngày 1/1/2016 để áp dụng cho thời điểm 0h ngày 1/1/2017 trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm 0h ngày 1/1/2017.
 
Đến nay, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 2094/BCT-TCNL ngày 15/3/2017, đồng ý với đề xuất của EVN về thời điểm chấm dứt hoạt động của Nhà máy nhiệt điện Uông Bí là 0h ngày 01/10/2017. 
 
Đối với các nội dung còn lại, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 3306/BCT-BĐMDN ngày 19/4/2017 báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - GENCO1. 
 
Mặt khác, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 4253 gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - GENCO1. Hai bộ này cũng có văn bản về vấn đề trên.
 
Mới đây, ngày 5/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5763/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh thời điểm thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - GENCO1.Trong  đó, trao đổi, thống nhất với Kiểm toán Nhà nước về thời gian cụ thể kiểm toán kết quả định giá Công ty mẹ - GENCO1; làm rõ việc lành mạnh hóa tài chính như kiến nghị của EVN. Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 1/7/2017.
 
EVN cũng cho biết, Bộ Công Thương đang xem xét, tổng hợp ý kiến các Bộ liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo qui định. Theo đó, EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương bằng văn bản để thống nhất với chủ trương lùi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp GENCO1 đến 01/01/2018.
 
Đối với cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO2), ngày 24/5 vừa qua, EVN đã có Tờ trình số 144/TTr-EVN gửi Bộ Công Thương phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - GENCO2. Hiện nay, Bộ Công Thương đang xem xét để chỉ đạo EVN thực hiện các bước tiếp theo của quá trình CPH.
Theo Trang Thông tin ngành  Điện