Bảng quảng cáo

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 14:31 AVSC
In PDF.

Thực hiện công văn số 974/GENCO 2 ngày 31/3/2017 về việc tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy.

Nắm bắt được tính quan trọng này, CBCNV AVSC đã chủ động thực hiện công tác kiểm tra, rà soát những vị trí có nguy cơ dễ gây cháy nổ trong khu vực Đại Lộc. Dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc phụ trách Hồ Xuân Việt, tất cả CBCNV AVSC đã ra quân dọn dẹp, loại bỏ những chất dễ gây cháy xung quanh Khu vực Đại Lộc. Trong đó khu vực có nguy cơ dễ cháy nhất là khu vực trồng keo lá Tràm đã được Phó giám đốc Hồ Xuân Việt trực tiếp chỉ đạo cào hết lớp lá phủ trên mặt đất.

20170413-PCCCAVSC1

Thu gom, xử lý lá keo

Số lượng lớn lá thu gom rất lớn, nguy cơ xả ra cháy lan trong khi đốt là rất cao nên hệ thống PCCC bằng vòi phun nước cũng được huy động để đảm bảo an toàn.

20170413-PCCCAVSC2Hình ảnh CBCNV sử dụng vòi chữa cháy xử lý các khu vực vừa đốt lá Tràm xong

Sau hai ngày thực hiện vệ sinh, thu gom, quang cảnh xung quanh Khu Đại Lộc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Phó giám đốc Hồ Xuân Việt nhắc nhở anh em CBCNV AVSC phải luôn chấp hành tốt các quy định hiện hành về PCCC, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC. Duy trì kiểm tra định kỳ phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở, văn phòng, kho tàng và nhà xưởng của đơn vị theo tiêu chuẩn.

Đức Dũng