Bảng quảng cáo

Diễn tập Phương án chữa cháy

Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 16:31 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Ngày 23/3/2017 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức thực tập Phương án chữa cháy năm 2017 tại Cơ sở sản xuất Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật (Cơ sở sản xuất AVSC). Bắt đầu từ lúc 8h45 tất cả các Đội viên Đội PCCC và CNCH của Cơ sở sản xuất AVSC đã tham gia diễn tập Phương án chữa cháy của cơ sở với sự chứng kiến của lãnh đạo, cán bộ quản lý của Phòng Kỹ thuật, cán bộ quản lý Cơ sở sản xuất AVSC, cán bộ an toàn và CBCNV tại Cơ sở sản xuất AVSC của Công ty.

20170323-dientapPCCC6

Mục đích của công tác này nhằm tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể CBCNV nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC và khả năng thao tác sử dụng nhanh nhẹn, thành thạo, đảm bảo an toàn các dụng cụ, phương tiện PCCC. Quá trình thực tập phương án chữa cháy, các đội viên của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai đội hình thực hiện thực tập phương án được nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu, có tính phối hợp tác chiến giữa người chỉ huy chữa cháy và các đội viên PCCC nhanh nhẹn, chính xác mang tính kỹ thuật cao. Bên cạnh đó các CBCNV tại Cơ sở sản xuất AVSC đều nắm bắt nội dung trong phương án chữa cháy và “Mỗi CBCNV của cơ sở là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC”.

Sau diễn tập, dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo, cán bộ quản lý Phòng Kỹ thuật, cán bộ quản lý Cơ sở sản xuất AVSC, cán bộ an toàn Công ty, toàn thể đội viên của lực lượng PCCC&CNCH đã tổ chức họp, đánh giá công tác diễn tập và nêu ra các bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực tập phương án chữa cháy sau này cũng như áp dụng trong thực tế.

20170323-dientapPCCC1

20170323-dientapPCCC1

Hình ảnh: Cán bộ an toàn Công ty hướng dẫn triển khai diễn tập phương án chữa cháy  

20170323-dientapPCCC1

20170323-dientapPCCC1

20170323-dientapPCCC1

Hình ảnh: đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy trong quá trình thực tập phương án

Văn Thức