Bảng quảng cáo

Diễn tập khởi động đen NMTĐ A Vương

Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 15:57 Phân xưởng Vận hành
In PDF.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 11/11/2017, trong đó sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị Cấp cao với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC và hàng nghìn đại biểu chính thức, phóng viên báo chí nước ngoài và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Tại sự kiện này, ngoài việc cung cấp điện an toàn, tin cậy còn phải đảm bảo không được gián đoạn. Để chủ động trong việc cấp điện dự phòng cho TP. Đà Nẵng trong sự kiện này khi lưới điện Quốc gia gặp sự cố rã lưới, NMTĐ A Vương vinh dự được chọn là nhà máy khởi động đen để cung cấp điện phục vụ hội nghị.

Ngày 20 tháng 8 năm 2017, Công ty cổ phần thủy điện A Vương đã phối hợp với Trung tâm Điều độ HTĐ miền trung (A3), Công ty truyền tải điện 2(PTC2), Điện lực Đà Nẵng(ĐNPC) diễn tập khởi động đen tổ máy H2 NMTĐ A Vương cấp điện một phần cho thành phố Đà Nẵng.

Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, nhân sự để tổ chức hoạt động diễn tập Khởi động đen, kịp thời xử lý các tình huống bất thường trong quá trình diễn tập. Quá trình thực hiện diễn tập đã đạt được các mục đích yêu cầu:

+ Tổ máy H2/NMTĐ A Vương đã đáp ứng các yêu cầu đối với nhà máy khởi động đen dự phòng khu vực Miền Trung, thời gian bắt đầu nhận lệnh khởi động đen đến khi có điện áp tại T220 Thạnh Mỹ xác lập trong dải cho phép là 13 phút

+ Đóng điện từ Trạm 220KV A Vương → Trạm 220KV Thạnh Mỹ → Trạm 220KV Hòa Khánh → MBA AT3/Hòa Khánh.

+ Đóng điện từ Trạm 220KV Hòa Khánh  →TC C21/Đà Nẵng → Trạm 220KV Ngũ Hành Sơn.

+ Thực hiện khôi phục phụ tải TC C42/Hòa Khánh và kiểm tra khả năng điều chỉnh tần số, điện áp của NMTĐ A Vương trong thời gian phát độc lập. Tổ máy H2/NMTĐ A Vương chạy ổn định và cấp điện cho phụ tải, tần số, điện áp nằm trong giới hạn cho phép.

+ Hòa đồng bộ phần hệ thống chạy độc lập cấp điện của NMTĐ A Vương (đảo A Vương) với Hệ thống điện tại điểm Hòa Khánh.

Các bên tham gia diễn tập khởi động đen đã thực hiện tốt công tác phối hợp, tổ chức khôi phục hệ thống điện nhanh chóng và chính xác.Quá trình diễn tập thành công tốt đẹp, NMTĐ A Vương sẵn sàng Khởi động đen để cung cấp điện phục vụ APEC.

Phân xưởng Vận hành