Bảng quảng cáo

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 14:55 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Ngày 14/8/2017 Công Ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc AVC cho ông Cao Huy Bảo – nguyên Phó Tổng Giám đốc AVC.

Theo Quyết định số: 1035/QĐ-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng Quản trị AVC, ông Cao Huy Bảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc AVC thời gian là 5 năm.

20170814-TGD3

Với nền tảng đã và đang được Công ty xây dựng, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trâm mong muốn và tin tưởng ông Cao Huy Bảo trên cương vị Tổng Giám đốc sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ của HĐQT giao và phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

PKT

Một số hình ảnh khác Lễ công bố và trao quyết định:

20170814-TGD1

20170814-TGD2

20170814-TGD4

20170814-TGD5

20170814-TGD6

20170814-TGD7