Bảng quảng cáo

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 16:02 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Ngày 10/8/2017 tại văn phòng số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Nhiệm vụ của Đại hội được quy định tại Điều lệ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018. 

2018810-dhcbt2Quang cảnh Đại hội

Theo đó Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Lê Đình Bản và ông Nguyễn Anh Vũ; Bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Phúc - Kế toán trưởng Công ty vào HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ngọc Vui

Một số hình ảnh của Đại hội:

2018810-dhcbt5Đại Hội bầu thành viên HĐQT

2018810-dhcbt6

Tặng hoa chia tay thành viên HĐQT

2018810-dhcbt7

Đại hội tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Phúc - Kế toán trưởng Công ty

là thành viên HĐQT mới.

2018810-dhcbt8

04 thành viên HĐQT ra mắt Đại hội

2018810-dhcbt9

2018810-dhcbt10