Bảng quảng cáo

Bản tin A Vương

Thông tin hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện  A Vương
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 NMTĐ A Vương hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng khởi động đen phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 Phân xưởng Vận hành 214
2 Ban Thường vụ kiểm tra giám sát Đảng bộ Công ty Văn phòng AVC 139
3 Truyền thông cộng đồng trong phòng chống thiên tai: Kinh nghiệm từ Thủy điện A Vương Phòng Kỹ thuật 96
4 Công ty cổ phần Thủy điện A Vương: Vì một tương lai bền vững Phòng Kỹ thuật 146
5 Trung thu yêu thương Phòng Kỹ thuật 257
6 Tổng hợp Đại hội các chi bộ Nhiệm Kỳ IV (2017÷2020) Phòng Kỹ thuật 272
7 Chứng nhận hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện Phòng Kỹ thuật 459
8 Diễn tập khởi động đen NMTĐ A Vương Phân xưởng Vận hành 701
9 Truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai 2017 Ban Chuẩn bị Đầu tư 574
10 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới Phòng Kỹ thuật 480