Bảng quảng cáo

Công tác bình đẳng giới tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 09:02 Phòng Kinh tế - Kế hoạch
In PDF.

Để tạo điều kiện cho CBCNV nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác xã hội, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương luôn chú trọng thực thi bình đẳng giới. Đây là một trong những nét đặc biệt trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp trong xã hội hiện đại, khi lao động nữ đang dần khẳng định vai trò của giới.

20170505-binhdanggioi

            Tại Công ty vấn đề bình đẳng giới luôn được quan tâm, lao động nữ luôn được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực và thể hiện bản thân. Để bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, Công ty A Vương đã thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ do Phó Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty nghiên cứu, đề xuất chính sách cán bộ trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, thực hiện lồng ghép giới vào các chỉ tiêu đào tạo, tuyển dụng, cơ cấu, đề bạt cán bộ lãnh đạo. Ban phối hợp cùng với Công đoàn Công ty tổ chức gặp mặt giao lưu, tuyên truyền, sinh hoạt nhân dịp 8/3 và 20/10 và cũng như cung cấp các tài liệu sinh hoạt nữ đến Tổ nữ công.

            Công tác giáo dục đào tạo cũng được Công ty quan tâm. Nữ lao động của Công ty đã được tạo điều kiện để học tập thêm về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với điều kiện công việc được giao để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Số lượng cán bộ nữ của Công ty gồm 21 nữ, trong đó trình độ Thạc sĩ 01 người, Đại học 14 người còn lại là Cao đẳng và Trung cấp.

            Được sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty, 100% nữ đều có việc làm ổn định, đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, tạo điều kiện cho chị em làm việc phù hợp với sức khỏe của mình. Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định, chế độ đối với lao động nữ từ chế độ tiền lương, bảo hộ lao động cho đến ốm đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ cho nữ lao động.

            Việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Với những nội dung giải pháp cụ thể đặt ra, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn 2016-2020.

Thanh Hà