Bảng quảng cáo

Văn hóa doanh nghiệp với cơ cấu nguồn nhân lực trong giai đoạn tái cơ cấu

Thứ sáu, 03 Tháng 7 2015 16:25 Phân xưởng Vận hành
In PDF.

Con người là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp” – hơn lúc nào hết, câu nói này càng có giá trị và ý nghĩa khi nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập toàn cầu một cách mạnh mẽ, tính chất cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt, thì yếu tố con người ngày càng là nền tảng và trọng yếu nhất trong mỗi tổ chức, đặc biệt là mỗi doanh nghiệp. Nó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có cách tiếp cận mới về việc tuyển dụng và sử dụng lao động hợp lý. Mỗi doanh nghiệp cần có chiến lược về nhân sự tốt, coi đó là trọng yếu và tiên quyết, nếu không muốn doanh nghiệp mình trở lên lạc hậu với thời cuộc, mất lợi thế cạnh tranh, mất dần thị trường và có nguy cơ phá sản.

            Hiện nay với nhu cầu ngày càng khắt khe của công việc và chủ trương tái cơ cấu các công ty của nhà nước và GENCO2, Công ty CP TĐ A Vương cũng đã có rất nhiều biện pháp để thực hiện chủ trương này.

            Đứng trước việc dư thừa lao động do tái cơ cấu, người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu. Nếu vấn đề này không được nhìn nhận thấu đáo và tiên liệu trước thì việc giải quyết có thể phát sinh nhiều chi phí, có thể gây căng thẳng nội bộ do luân chuyển cán bộ hoặc cắt giảm đột ngột lao động. Do đặc thù công ty nên lực lượng lao động lúc ban đầu rất đông nhưng sau khi nhà máy đi vào sản xuất ổn định thì lại dư thừa khá nhiều nhân lực, đặc biệt là ở lĩnh vực xây dựng cơ bản và tư vấn dự án; thế nhưng công ty đã có nhiều biện pháp, hợp tình hợp lý thể hiện Văn hóa của một doanh nghiệp lớn đối với những CBCNV đã đóng góp cho công ty ở giai đoạn khó khăn ban đầu như:

-         Giải thích và truyền thông cho tất cả CBCNV hiểu được hiện trạng nhân lực của công ty, những dự định, giải pháp và sự quan trọng của từng CBCNV đối với công ty.

-         Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng CBCNV để nắm bắt được yêu cầu và mong muốn của họ, từ đó có những xử lý phù hợp.

-         Nỗ lực tìm kiếm các công trình và công việc khác cho các đơn vị xây dựng và tư vấn

-         Nỗ lực tạo điều kiện cho các CBCNV có thể học thêm để chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.

-         Không ngừng tìm kiếm và tạo cơ hội việc làm khác ngoài công ty

-         Sắp xếp lại nhân lực một cách hợp lý theo từng kỹ năng và chuyên môn của từng người, khai thác tối đa hiệu quả của CBCNV.

            Không như một số đơn vị khác thường thôi việc, giảm giờ làm, nghỉ việc tạm thời, cho nghỉ hưu sớm hoặc chuyển công tác khác đối với những CBCNV không đủ yêu cầu hoặc hết nhiệm vụ, Cty CPTĐ A Vương đã khắc phục được những khó khăn đó bằng những giải pháp trên hết sức linh động, phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của CBCNV, thể hiện được trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động.

            Trong quản trị nguồn nhân lực, việc tái cơ cấu nhân lực khi ở khủng hoảng thừa luôn khó khăn hơn khủng hoảng thiếu. Nhưng những biện pháp mà công ty đang làm đã nói lên được Văn hóa Doanh nghiệp trong công ty là “Con người là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp”

P9