Bảng quảng cáo

EVN NPT tổ chức Hội nghị Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014

Thứ ba, 11 Tháng 11 2014 10:52 Dương Nguyễn Ngọc Nhơn
In PDF.

  Ngày 7/11/2014, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đã tổ chức Hội nghị Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014.

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó tổng giám đốc EVN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam; bà Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ông Vũ Trần Nguyễn – Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty ... đã đến tham dự Hội nghị.


20141111-hoinghi-phunu

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chi đạo tại Hội nghị.

Trong thời gian qua, EVN NPT đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN). Hàng năm, Ban VSTBPN cùng với Công đoàn Tổng công ty đã phát động các phong trào thi đua trong nữ CNVC - LĐ  như “Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà” kết hợp với phong trào “Xây dựng người phụ nữ thời kỳ đổi mới”. Thông qua những phong trào, vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ nữ và lao động nữ và ngày càng được củng cố, nâng cao và được đánh giá một cách khá đầy đủ, khách quan. Do vậy, tinh thần và trách nhiệm của nữ CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất cũng không ngừng được cải thiện.

Tại Hội nghị, ông Vũ Trần Nguyễn – Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đặt ra những mục tiêu cần thực hiện cho hoạt động VSTBPN năm 2014 -2015, đó là: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm; thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ trong giáo dục, đào tạo; sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý và ra quyết định; hỗ trợ cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình; kiện toàn bộ máy VSTBPN.

20141111-hoinghi-phunu2

Ông Vũ Trần Nguyễn – Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN NPT trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác vì sự biến bộ phụ nữ.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Hội nghị đã đặt ra một số giải pháp: Tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ.

Ban VSTBPN phối hợp với Ban Nữ công tổ chức tập huấn đào tạo về giới cho các cán bộ lãnh đạo, các thành viên Ban VSTBPN, công đoàn các cấp, ban nữ công của  các đơn vị; thực hiện quy hoạch cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty; khảo sát đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo tại các đơn vị để có quy hoạch toàn diện đối với cán bộ nữ; mỗi cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý phải có trách nhiệm quy hoạch được 1 đến 2 cán bộ nữ kế cận chức danh mà mình đảm nhiệm. Xây dựng quy hoạch phải gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đề bạt cán bộ nữ; tiếp tục triển khai chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015, đưa phong trào nữ CNVC tiến bộ không ngừng đáp ứng nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi cho nữ CNVC ngày càng tốt hơn; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lao động nữ.

Trong kế hoạch đào tạo hàng năm của đơn vị và Tổng công ty ghi rõ tỷ lệ lao động nữ tham gia các khóa đào tạo; mở thêm nhiều lớp tập huấn về giới, gia đình, xã hội cho nữ CBCNV tham gia; tăng cường tổ chức giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong Tổng công ty tạo sự thân thiện gắn bó trong đơn vị.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vì sự biến bộ phụ nữ.

Theo evn.com.vn