Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 34 năm 2013 (Đến ngày 23/08/2013)

Thứ năm, 22 Tháng 8 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ tim đập

Sàn 67.4

Sàn 74

Sàn 80.6

TM1 nhìn từ sàn 87.2

Turbine TM2

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu


3. Tuyến năng lượng:


TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

3. Tràn cửa van:

TCV_1

TCV nhìn từ hạ lưu

4. Đập:

Dap_01

TTD và đập đất nhìn từ hạ lưu

Dap_02

Tim tuyến đập


5. Tổng quan công trình:

Khac_01

Toàn cảnh nhìn từ hạ lưu

Khac_02

CNN nhìn từ thượng lưu

Khac_03

Kênh xả nhà máy

Khac_04

Lòng hồ nhìn từ tuyến đập

Khac_05

Trạm ngăn lộ đầu ra

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>