Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 30 năm 2013 (Đến ngày 27/07/2013)

Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ hạ lưu

NM nhìn từ tim đập

Sàn 61.55

Sàn 67.4

Sàn 74

Sàn 80.6

Tổ máy 1

NM_8

Tổ máy 2

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu


3. Tuyến năng lượng:


TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

3. Tràn cửa van:

TCV_1

TCV nhìn từ hạ lưu

4. Đập:

Dap_01

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu

Dap_02

Tim tuyến đập

Dap_03

TTD và đập đất nhìn từ hạ lưu


5. Tổng quan công trình:

Khac_01

Tổng quan công trình

Khac_02

Hồ chứa

Khac_03

Trạm ngăn lộ đầu ra

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>