Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 25-27 năm 2013 (Đến ngày 13/07/2013)

Thứ sáu, 12 Tháng 7 2013 00:00 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

1. Thi công đấu nối:

Thicong1

Thicong1

Thicong1

Thicong1

Thicong1

2. Thí nghiệm, hiệu chỉnh:

Thinghiem1

Thinghiem1

Thinghiem1

Thinghiem1

Thinghiem1

Thinghiem1

Thinghiem1

3. Đóng điện Máy biến áp:

Dongdien1

Dongdien1

Dongdien1

Dongdien1

Dongdien1

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>