Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 24 năm 2013 (Đến ngày 29/06/2013)

Thứ bảy, 29 Tháng 6 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ đường cơ 87

NM nhìn từ hạ lưu

Nhà máy nhìn từ tim đập

Sàn 61.55

Sàn 67.4

Sàn 74

Sàn 80.6

NM_8

Sàn 87.2

NM_9

TM 1 và 2

NM_10

Lắp roto máy phát TM1

NM_11

2 TM nhìn từ sàn 67.4

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu


3. Tuyến năng lượng:


TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

3. Tràn cửa van:

TCV_1

TCV nhìn từ hạ lưu

4. Đập:

Dap_01

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu

Dap_02

Đập đất nhìn từ hạ lưu

Dap_03

Tim tuyến đập


5. Tổng quan công trình:

Khac_01

Tổng quan công trình

Khac_02

Trạm ngăn lộ đầu ra

Khac_03

Trạm ngăn lộ

Khac_04

Lòng hồ

Khac_05

TTD nhìn từ hạ lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>