Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 20 năm 2013 (Đến ngày 11/05/2013)

Thứ bảy, 11 Tháng 5 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ hạ lưu đường 101

NM nhìn từ hạ lưu

NM nhìn từ tim đập

Kênh xả NM

Máy phát TM1

2 TM nhìn từ sàn 87.2

TM1 và 2 nhìn tại sàn 67.4

Sàn 67.4

Sàn 74

Sàn 80.6

Sàn 87.2

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực 

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

4. Tràn cửa van:

TCV_1

TCV nhìn từ hạ lưu


5. Tổng quan công trình:

Khac_02

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu

Khac_02

CNN và đập dâng nhìn từ thượng lưu

Khac_03

Tim tuyến đập

Khac_04

Gia cố đắp ngược NM

Khac_05

Trạm ngăn lộ đầu ra

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>