Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 19 năm 2013 (Đến ngày 07/05/2013)

Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ hạ lưu

Khac_01

CNN nhìn từ thượng lưu

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

4. Tràn cửa van:

TCV_1

TCV nhìn từ hạ lưu


5. Tổng quan công trình:

Khac_02

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu

Khac_03

Tổng quan nhìn từ thượng lưu

Khac_04

Tuyến công trình nhìn từ bờ phải

Khac_05

TTD nhìn từ vai phải

Khac_06

TTD và cống dẫn dòng nhìn từ hạ lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>